Jednoramowe, dwudzielne, wielorzędowe – najpopularniejsze rodzaje i typy okien plastikowych

Okna plastikowe stanowią bardzo zróżnicowany segment rynku. Poszczególne typy mogą różnić się właściwie pod każdym względem. Wszystkie niuanse dotyczące ich konstrukcji bezpośrednio przekładają się na ich funkcjonalność. Zanim wybierzemy dany model, warto więc dowiedzieć się, czym wyróżniają się poszczególne rodzaje okien PCV.

Rodzaje okien PCV. Podział ze względu na liczbę rzędów i kwater

Okna jednoramowe, jednoskrzydłowe, jednodzielne – to terminy często spotykane w branży stolarki otworowej. Osobom niezwiązanym z tym tematem często niewiele one mówią. Warto jednak dowiedzieć się, co wspomniane nazwy oznaczają – to właśnie one opisują konstrukcję okna oraz jego wygląd. Rodzaje okien PCV dzielimy ze względu na:

  • liczbę kwater (skrzydeł) – termin „kwatera okienna” odnosi się do pojedynczej części okna, wydzielonej profilami (ramami). Często używa się też nazwy „skrzydło”, ale nie jest to nazwa precyzyjna, bo kwatera niekoniecznie musi być otwierana. Tradycyjne okna montowane w polskich domach zwykle są dwukwaterowe, chociaż stosunkowo często spotyka się również okna czterokwaterowe. Inne rodzaje konstrukcji stosuje się rzadziej;
  • liczbę rzędów – „rząd” to pojęcie odnoszące się do liczby kwater ułożonych w pionie. Okno dwuskrzydłowe, w którym skrzydła umieszczone są na sobie, będzie dwurzędowe, podobnie jak czteroskrzydłowe, ze skrzydłami ułożonymi parami. Jeżeli natomiast cztery skrzydła umieszczone są w jednym rzędzie, mówimy o oknie jednorzędowym czterodzielnym. 

Typy okien plastikowych – sposób otwierania

Kolejna metoda klasyfikacji okien plastikowych odnosi się do możliwości i sposobu ich otwierania. Pod tym względem wyróżniamy:

  • nieotwierane („fixed”) – spotykane przede wszystkim w biurowcach i obiektach przemysłowych, w których ze względu na obecność wydajnej klimatyzacji otwieranie nie jest niezbędne;
  • uchylne – mają podobne zastosowanie. Dzięki temu, że nie potrzebują dużej przestrzeni, są też montowane w pomieszczeniach o ograniczonym metrażu. W tej grupie spotyka się zarówno okna dzielone, jak i okno pojedyncze;
  • rozwierne – otwierane w tradycyjny sposób;
  • uchylno-rozwierne – najpopularniejszy obecnie typ okien, pozwalający na wietrzenie pomieszczeń zarówno poprzez uchylenie, jak i całkowite otworzenie okna;
  • rozwierane – pozwalają na równoległe odsunięcie ramy od ościeżnicy, umożliwiając tym samym wietrzenie bez otwierania;
  • przesuwne – ich najważniejsze zastosowanie to okna tarasowe. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest też oszczędność miejsca przy otwieraniu;
  • odchylne – to specyficzny typ okien uchylnych, z tym że otwierają się one na zewnątrz i od dołu. Takie rozwiązanie pozwala na wietrzenie również podczas deszczu bez obaw o dostanie się wody do pomieszczenia. 

Przedstawione dwa sposoby klasyfikacji okien nie są oczywiście jedynymi. Możemy podzielić je również ze względu na kształt (obok standardowych kwadratowych i prostokątnych, dostępne są również łukowe i okrągłe, a nawet trójkątne lub trapezowe) oraz profile okienne PCV. Rodzaje w tym przypadku różnią się między sobą liczbą komór (trzy, cztery, pięć lub sześć) i, co za tym idzie, sprawnością izolacji cieplnej.