Polityka prywatności

Wszystkie działania w zakresie przetwarzania danych osobowych są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.U.UE.L.2016.119.1]. 

Administrator danych osobowych:

METEO Piotr Mościcki
Ul. Gieysztora 4/115
02-999 Warszawa

Kontakt: 

Tel.: 504-589-653

e-mail: biuro@serwismeteo.pl

Cel przetwarzania danych osobowych:

  1. Odpowiedzi na zapytania ofertowe/lub informacje pochodzące z formularza kontaktowego
  2. Marketing usług z wyłączeniem newslettera
  3. Realizacja usługi/zamówienia
  4. Analizy statystyczne

Firma METEO nie gromadzi i nie przetwarza danych dodatkowych/nadmiarowych, niż te, które są niezbędne do wykonania usługi. Osoba zainteresowana podjęciem współpracy i wykonaniem usługi wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Art. 6 w/w Rozporządzenia, w tym: 

  1. Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1, lit. b)
  2. Wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1, lit. a)
  3. Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1, lit. f)

Podawanie danych osobowych:

Podawanie danych osobowych w formularzu/mailu jest dobrowolne. Dane pozyskane odpowiednio w formularzu/mailu są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przygotowanie ewentualnej oferty, wykonanie usługi.

Czas przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe są przetwarzane najpóźniej do czasu zakończenia realizacji usługi. W przypadku niepodjęcia współpracy na wykonanie zlecenia, pozyskane dane pochodzące z formularza kontaktowego/maila są usuwane. 

Pozostali odbiorcy danych:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej firma METEO przekazuje na zasadzie powierzenia danych niezbędne do celów rozliczeniowych dokumenty odpowiedniemu Biurowi Rachunkowemu.

Na żądanie osoby, której dane osobowe są wykorzystywane, firma METEO w ramach realizowanej usługi może przekazać niezbędne dane osobowe firmie świadczącej usługi kurierskie.

Uprawnienia osób przekazujących dane:

Firma METEO gwarantuje prawo dostępu do pozyskanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ewentualnego ograniczenia w sposobie przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu czy skargi do organu nadzorczego (UODO) w sytuacji uznania naruszenia obowiązującego w tym zakresie prawa. 

Pliki cookies:

Strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych i marketingowych.