Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe? Prawo budowlane a nawiewniki

Wysoki poziom wilgoci w mieszkaniu może mieć bardzo poważne skutki. Prowadzi m.in. do niszczenia drewnianych elementów, książek i powierzchni malowanych. Jeszcze groźniejsze są pleśnie, których rozwój w takich warunkach jest bardzo szybki. Nie tylko powodują powstawanie ciemnych, rozlanych plam, ale też – a może przede wszystkim – stanowią bezpośrednie zagrożenie dla naszego zdrowia, będąc przyczyną alergii i infekcji dróg oddechowych. 

Czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe?

Wilgoć w domu bardzo często okazuje się wynikiem niedostatecznej wentylacji. Szczególnym problemem jest w mieszkaniach, w których zamontowano nowoczesne okna o wysokiej szczelności. Jego najprostszym rozwiązaniem może być regularne i częste wietrzenie. Zimą jednak – ze względu na niskie temperatury i zanieczyszczenie środowiska – nie zawsze jest ono możliwe.

Alternatywą dla wietrzenia mogą być nawiewniki montowane w oknach. Co trzeba o nich wiedzieć? W jaki sposób ich użycie reguluje prawo? By dowiedzieć się, czy nawiewniki w oknach są obowiązkowe, należy sięgnąć do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tym aktem prawnym we wszystkich pomieszczeniach użytkowych powinna działać sprawna wentylacja. Rozporządzenie wymienia kilka technologii, wśród których, poza klimatyzacją lub rekuperatorem, pojawiają się właśnie nawiewniki. 

Jak mówi § 155 ust.3 rozporządzenia, te nawiewniki powinny być zastosowane, jeśli danego pomieszczenia nie wyposażono w wentylację mechaniczną nawiewną lub nawiewno-wywiewną. Co ważne, montaż nawiewników jest możliwy również w już istniejących oknach. To zadanie należy powierzyć profesjonalnemu serwisowi, którego pracownicy wykonają podłużny frez w ramie, a następnie zamontują całą konstrukcję. Taka usługa to zazwyczaj koszt kilkuset złotych za jedno okno. Jeśli nie chcemy, nie musimy jednak montować nawiewników. Sprawną wentylację może zapewnić również odpowiednia regulacja okien.

Prawo budowlane a nawiewniki. Jaki przepływ powietrza jest wymagany? 

Wspomniane rozporządzenie w kwestii minimalnych przepływów powietrza odsyła do odpowiedniej Polskiej Normy. Zgodnie z PN-83/B-03430/Az3:2000l, w poszczególnych pomieszczeniach powinny one wynosić:

  • w kuchni z oknem zewnętrznym z kuchenką gazową lub węglową: 70 m3/h;
  • w kuchni z oknem zewnętrznym z kuchenką elektryczną: 30 m3/h (w mieszkaniu do trzech osób) lub 50 m3/h (w mieszkaniu dla ponad trzech osób);
  • w kuchni bez okna zewnętrznego z kuchnią elektryczną: 50 m3/h;
  • w łazience: 50 m3/h;
  • w wydzielonej ubikacji: 30 m3/h;
  • w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym: 15 m3/h;
  • w kuchni bez okna zewnętrznego z kuchnią gazową (koniecznie z mechaniczną wentylacją wywiewną): 70 m3/h;
  • dla pokoju mieszkalnego: 30 m3/h.

Jeśli chcemy uniknąć montowania nawiewników, warto skorzystać z usługi regulacji okien, wykonanej przez profesjonalny serwis, który zadba o to, aby do pomieszczenia wpadała odpowiednia ilość powietrza.