Kiedy i gdzie warto zamontować okna o podwyższonej odporności na obciążenie wiatrem?

Wiatr to jeden z czynników, który bardzo niszcząco działa na okna, często powodując ich odkształcenie lub wypaczenie. Żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców regionów szczególnie narażonych na silne podmuchy, producenci stolarki okiennej tworzą w okna o podwyższonej wytrzymałości. Kiedy warto je kupić? Jakie strefy wiatrowe w Polsce wyróżniamy?

Obciążenie wiatrem – klasyfikacja odporności stolarki okiennej

Parcie wiatru może spowodować bardzo duże uszkodzenia okien. Gwałtowne wichury wyginają ramy, co skutkuje rozszczelnieniem okna, pojawieniem się szpar, a co za tym idzie – utratą właściwości izolacyjnych. W skrajnych przypadkach może nawet dojść do pęknięcia szyby. Narażone na mocny wiatr okna szybko przestają spełniać nasze oczekiwania – pojawiają się straty ciepła, ogrzewanie mieszkania staje się nieefektywne, a wydatki rosną.

Jeśli mieszkamy w regionie narażonym na silne podmuchy, warto zainwestować w okna o podwyższonej odporności na obciążenie wiatrem. Norma okienna PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 wprowadza klasyfikację okien ze względu na ugięcie ramy oraz ciśnienie.

Producenci oznaczają stopień odporności dwoma symbolami – literą i cyfrą. Podział zakładający odporność na ugięcie wyróżnia:

 • klasę A – ugięcie czołowe ≤ 1/150,
 • klasę B – ugięcie czołowe ≤ 1/200,
 • klasę C – ugięcie czołowe ≤ 1/300.

Klasyfikacja ze względu na ciśnienie wyróżnia następujące klasy:

 • 1 – 400 Pa,
 • 2 – 800 Pa,
 • 3 – 1200 Pa,
 • 4 – 1600 Pa,
 • 5 – 2000 Pa,
 • Exxxx – >2000 Pa, xxxx – rzeczywiste ciśnienie badawcze.

Norma wiatrowa C6 charakteryzuje okna o największej sztywności, a A1 – najmniejszej.

Przykład: jeśli okno zostało oznaczone symbolem A3, oznacza to, że rama ugina się poniżej 1/150 długości przy ciśnieniu do 1200 Pa. Ciśnienie parcia wiatru na poziomie 1200 Pa odpowiada prędkości wiatru 158 km/h. Wartości powyżej 118 km/h są określane jako wiatr huraganowy lub trąba powietrzna.

Jeśli mieszkamy w regionie, w którym nie ma silnych wiatrów, możemy spokojnie zainwestować w standardowe okna oznaczone klasą oporności na poziomie B3 lub B4. A w jakich rejonach kraju lepiej kupić mocniejsze skrzydła?

Gdzie warto montować odporne na wiatr okna – strefa obciążenia wiatrem

Normy opisujące oddziaływanie wiatru zakładają podział terytorium Polski na trzy strefy:

 • strefa I – większość obszaru kraju (centralna część),
 • strefa II – pas nadmorski (północna część),
 • strefa III – obszary górskie (południowa część).

W I i III strefie bazowa prędkość wiatru jest wyższa w zależności od wysokości terenu – za punkt graniczny uznaje się wysokość powyżej 300 m n.p.m. Oznacza to, że np. tereny górskie są bardziej narażone na silne podmuchy wiatru.

Gdzie najlepiej montować okna o podwyższonej odporności na wiatr? Decyzję należy podjąć w oparciu o np. kategorię terenu, na którym znajduje się budynek, wysokość budynku i jego konstrukcję, strefę wiatrową. Bardziej wytrzymałe skrzydła najlepiej wstawiać w budynkach zlokalizowanych na terenach górskich, gdzie występują porywiste wiatry, tzw. halne. Warto też montować je w strefie przybrzeżnej nad morzem, a także na wysokich kondygnacjach wieżowców.